Pagina Who is Who

Săvoiu Adrian

P.: Profesor de limba şi literatura română; DF.: Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Bucureşti; Act.: Administrator la „Domeniul Muscel” – pagină culturală pe Facebook; AS.: Aleea Barajul Dunării, nr. 5, Bucureşti; N.: Câmpulung-Muscel, 31.10.1954; Co.: Laura (1979), Irina (1981); Pă.: Ileana şi Benone; SI.: Pătru Săvoiu, călugărit Paisie Monahul (străbunic) – călugăr la mănăstirea Stânişoara, jud. Vâlcea; a călătorit în jurul anului 1900 la Ierusalim, iar la Înviere i s-a aprins în palmă lumina sfântă; IS.: 1969- 73 Colegiul Naţ. „Dinicu Golescu” Câmpulung-Muscel; 1973- 74 stagiu militar; 1974- 78 Univ. Bucureşti, Fac. de Litere, specialitatea română / latină; C.: 1978 Publicist, istoric literar, prof. de limba şi lit. română; din 1991 profesor la Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”, Bucureşti; formator naţional prin poiectul “ Reading and Writing for Critical Thinking” ; activitate în cadrul programului Phare prin elaborare de curriculum ; colaborator al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul Ministerului Educaţiei (elaborare subiecte pentru examenele de capacitate şi bacalaureat) ; PD.: 2006 Diploma „Gheorghe Lazăr clasa I” acordată de Ministerul Educaţiei „pentru merite deosebite în activitatea la catedră”; Pb.: 2003  „Discursul oratoric românesc ”, Ed. Coresi, Bucureşti ; 2004 Mihai Moşandrei,„Lisimah ”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu, Ed. Albatros, Bucureşti ; 2005 „Câmpulung-Muscel. Scrinul cu amintiri”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2005 Mihai Moşandrei, „ File regăsite ”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu, Ed. Ars Docendi, Bucureşti ; 2007 Benone Săvoiu , „ Mateiu I. Caragiale – omul şi opera”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2007 C. D. Aricescu, „ Istoria Câmpulungului ”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu şi Gheorghe Pârnuţă, Ed. Ars Docendi, Bucureşti ; 2008 „77 de conferinţe radiofonice”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2008 Anton Holban, „O moarte care nu dovedeşte nimic”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu, Ed. Art, Bucureşti; 2008 Alexandru Odobescu, „Scene istorice.  Pseudo-kinegetikos”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu, Ed. Art, Bucureşti; 2008 George Topîrceanu, „Balade vesele şi triste”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu, Ed. Art, Bucureşti; 2008 “Câmpulungul în mărturiile vremii”, Editura Ars Docendi, Bucureşti; 2008 „ Atlas istoric al oraşelor din România. Câmpulung” (coautor), Editura Enciclopedică, Bucureşti ; 2009 „Magazinul de bric-à-brac literar”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti ; 2009 „Câmpulungul pe hărţi ale lui Johannes Honterus şi Sebastian Münster ”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2010 „ Dimitrie Nanu – Mihai Moşandrei. Corespondenţă”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2010 „ Prof. Benone Săvoiu – 100 de ani de la naştere ”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2010 „Mănăstirea Nămăeşti în mărturisiri ale peregrinilor”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2010 „Chipuri de odinioară din Muscel” (coautor), Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2011 „Săvoiu–cronica unei familii din Muscel”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2011 „Câmpulung-Muscel – cetatea întemeietorilor de ţară” (coautor), album în cadrul programului Regio; 2011 Ioan Niculescu, „Monumente istorice ale României”, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu, Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2012 „Romanian Historical Monuments from the regions of Arges and Muscel”, Photo by Ioan Niculescu, authored by Adrian Săvoiu, Virgo eBooks Publishing, Vermont, USA; 2012 „Prin Câmpulung şi pe muscelele lui. Fotografii de Nicolae Th. Ştefănescu” (coautor), Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2012 „Muscelul. Mărturii în timp”, Ed. Ars Docendi, Bucureşti ; 2000 „Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a X-a (coautor), Editura Teora, Bucureşti; 2000 „Limba şi literatura română”, manual pentru şcoala profesională, anul I, Editura All, Bucureşti; „Limba şi literatura română”, manual pentru şcoala profesională, anul II, Editura All, Bucureşti; 2002 „Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a XI-a (coautor), Editura Lotus, Bucureşti; 2004 „Limba şi literatura română”, manual pt. clasa a IX-a, Şc. de Arte şi Meserii, Ed. All Educational, Bucureşti; 2004 „Limba şi literatura română”, manual pt. clasa a IX-a (coautor), Grupul Editorial Art, Bucureşti; 2005 „Limba şi literatura română”, manual pt. clasa a X-a, Şc. de Arte şi Meserii, Grupul Editorial Art, Bucureşti; 2005 „Limba şi literatura română”, manual pt. anul de completare, Grupul Editorial Art, Bucureşti; 2005 „Limba şi literatura română”, manual pt. clasa a X-a (coautor), Grupul Editorial Art, Bucureşti; 2006 „Limba şi literatura română”, manual pt. clasa a XI-a (coautor), Grupul Editorial Art, Bucureşti; 2007 „Limba şi literatura română”, manual pt. clasa a XII-a (coautor), Grupul Editorial Art, Bucureşti; Pr.: 2011 Titlul de „Fiu al Argeşului” conferit de Consiliul judeţean Argeş; 2011 Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung-Muscel” conferit de Primăria şi Consiliul Local Câmpulung-Muscel;M.: 1977 Societatea Numismatică Română; 1991 Societatea de Şt. Filologice din România; 2006 Societatea de Şt. Istorice din România, filiala Muscel – membru de onoare;H.: literatura, călătoriile, fotografia veche, oraşul Câmpulung; L.: franceză.

Email: a.savoiu@yahoo.com;

Pagină internet: https://adriansavoiu.wordpress.com; ■

Published in: Who is Who în România